องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
account_box สมาชิกสภา
นายเอกชัย เจ๊ะมะ
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ (ส.อบต. หมู่ที่ 1)
โทร : 084-300-9634
นายมามะซือปี ยิปราโซ
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ (ส.อบต. หมู่ที่ 6)
โทร : xxx-xxx-xxxx
นายเฟาซีลี สาและ
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
โทร : 089-595-4479
นายซาอูดี มาละกา
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 2)
โทร : 099-313-0980
นายอิบรอเฮ็ง ดอเลาะ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 3)
โทร : 086-291-8510
นายเปาซี วาหะ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 4)
โทร : 087-551-7767
นางสาวอัญชลี สาเมาะ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 5)
โทร : 099-902-3450
นายซำสูดิน สาและ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต. หมู่ที่ 7)
โทร : 087-288-4838


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋