องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
photo Salam Ramadan 1444
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ครัวเรือนละ 5,000 บาท) grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความโปรงใส่ ตามหลักธรรมาธิบาล ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ช่องทางการติดต่อหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

check_circle O20 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ ตามโครงการมหกรรวิชาการ สานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file จ้างเหมางานถากถางวัชพืชริมถนน หมู่ที่ 5 บ้านกูวา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

check_circle O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file แผนการจัดจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

check_circle รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋