องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
photo ประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน ( ASEAN Dengue Day) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file วัสดุคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file จ้างเหมาขุดลอกลำลางเพื่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7 ตำบลริโก่๋
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.เพื่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านกำปงบือแน 2 สายทาง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

check_circle O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file แผนการจัดจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

check_circle รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋