องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ "โรคติดต่อและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤกูหนาว"
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ประชาสัมพันธ์ "โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย"
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประชาสัมพันธ์ "เตือนภัยช่วงน้ำท่วม"
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์ "10 วิธี สู้น้ำท่วม ทำยังไงให้ปลอดภัย" grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ประชาสัมพันธ "6 โรค ที่มากับหน้าฝน"
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

check_circle O20 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงประตูสำนักงานบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file จ้างเหมารถโดยสาร (รถตู้) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-5043 นธ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

check_circle O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file แผนการจัดจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85

check_circle รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
find_in_page รายงานผลการดำเนินโครงการลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
find_in_page รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 กลุ่มนักเรียนและครูด้วย ATK โนโรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
find_in_page รายงานผลการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
find_in_page รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋