messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O15 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6422 นธ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายไอร์ลูโบะ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายบาลูกา-สวนทดลอง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
จัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการรอมฏอนเสริมสร้างสันติสุข.......สู่ตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
วัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
จัดซื้อวัสดุตามโครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ซ่อมท่อน้ำประปาภูเขา 5 จุด พื้นที่ตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-5043 นธ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้(นอกสถานที่)
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
จ้างเหมาซ่อมระบบน้ำบาดาลและบ่อบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2936 นธ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ซื้อวัสดุจราจร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 771 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋