องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.เพื่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านกำปงบือแน 2 สายทาง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file จ้างเหมาขุดลอกลำลางเพื่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7 ตำบลริโก่๋
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file วัสดุคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ป้ายทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ซ่อมแซมถนน รหัสสายทาง 68-037 สายบาลูกา - สวนทดลอง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ขงอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริโก๋
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file วัสดุไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ซ่อมแซมท่อประปาแตก ท่อเมนที่จ่ายให้ระบบประปา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาแตกและชำรุด หมุู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาแตกและชำรุด บ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ 2 (บริเวณหัวโค้ง)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จ้างเหมางานถางวัชพืชริมถนน สายทาง 2 สายทาง หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จ้างเหมาบริการถากถางวัชพืชริมถนน รหัสสายทาง นธ.ถ.68-004 สายทางตะโละบูเก๊ะ- ลาแลลูวัส หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 610 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋