องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการตามภารกิจของ อบต. ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file โครงการจัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน Locol Quarantine ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การประชุมประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋