messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋