องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ใบลงทะเบียนการประชุมซักซ้อมการเตรียมประเมินฯ (ITA) ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานการประชุมซักซ้อมการเตรียมการประเมินฯ (ITA) ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file บันทึกข้อความขอเชิญประชุมซักซ้อมการเตรียมการประเมินฯ (ITA) ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
description การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋