องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๓ (ศพด. อบต.ริโก๋) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๒ (ศพด. อบต.ริโก๋).pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ศพด. อบต.ริโก๋) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศพด. อบต.ริโก๋). poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋