องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสฯ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของ อบต.ริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศนโยบายเกี่ยวกับโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋