messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ได้มอบหมายให้ นายเฟาซีลี สาและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1...
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ " หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด " โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศปก.อ.สุไหงปาดี ...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋...
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ ได้ดำเนินการ โครงการการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลริโก๋
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเอกชัย เจ๊ะมะ ประธานสภาฯ เป็นประธานจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนายบุคอรีย์ แมทาลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ นายเฟาซีลี สาและ...
ประเมินกิจวัตรประจำวัน ADL ในผู้สูงอายุ
ประเมินกิจวัตรประจำวัน ADL ในผู้สูงอายุ
 
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


check_circle ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ " หนึ่งศุกร์ หนึ่งมัสยิด " poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประเมิน EIT ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
โครงการการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์นักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

check_circle O15 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6422 นธ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายบาลูกา-สวนทดลอง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle O17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2566 ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138

voice_chat วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up เพจ facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋