องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝายบ้านกูวา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานฝายบ้านกูวา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 บ้านบาลูกา กูวา ตำบลริโก๋ ยาว 1,970 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,880 ตารางเมตร (งบกลาง ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋