องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
check_circle O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋