Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ฯ (24 มิ.ย. 2562)  
แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ (24 มิ.ย. 2562)  
ข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ (24 มิ.ย. 2562)  
ประกาศมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ (13 มิ.ย. 2562)
การประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ita) สำหรับบุคคล... (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ... (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต... (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (12 พ.ย. 2561)
การรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (05 ต.ค. 2561)
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (05 ต.ค. 2561)
การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (05 ต.ค. 2561)
การจัดทำผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (05 ต.ค. 2561)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 (28 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมขยะอัตรายชุมชน (22 ม.ค. 2561)
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (10 ม.ค. 2561)
แผนอัตรากำลัง (03 ม.ค. 2561)
แผนพัฒนาบุคลากร (03 ม.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (03 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (21 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซ่อมแซมถนนสาย นธ.ถ.68-016 สายไอร์ยือรา (ช่วงที่ 2) (23 ส.ค. 2562)  
ค่าจ้างเหมารถตามโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพประจำปี 2562 (14 ส.ค. 2562)  
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพประจำปี 2562 (14 ส.ค. 2562)  
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (08 ส.ค. 2562)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียง) (26 ก.ค. 2562)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) (24 ก.ค. 2562)
เทปติดท้ายรถ 3 M (สะท้อนแสงหรือแถบวัสดุสะท้อนแสง) (24 ก.ค. 2562)
วัสดุงานบ้านงานครัว (22 ก.ค. 2562)
วัสดุสำนักงาน (22 ก.ค. 2562)
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางรองเท้านักเรียน) (22 ก.ค. 2562)
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางกระเป๋านักเรียน) (22 ก.ค. 2562)
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้) (22 ก.ค. 2562)
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย) (22 ก.ค. 2562)
วัสดุก่อสร้าง(วาตภัย) (22 ก.ค. 2562)
จ้างเหมารถไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้นตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บร... (22 ก.ค. 2562)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (15 ก.ค. 2562)
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (01 ก.ค. 2562)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (01 ก.ค. 2562)
กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (01 ก.ค. 2562)
ซ่อมแซมท่อประปา(ท่อเมนต์) หมู่ที่ 3 (21 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96140
โทรศัพท์ : 0-7353-0976  แฟกซ์ : 0-7353-0977 E-mail : admin@rigo.go.th


www.rigo.go.th